Βιογραφικό

90 ΕΥΡΩ

(Ανα)-δόμηση του βιογραφικού

Το τελικό προϊόν θα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας που θα περιέχει:
α. Τις Skype συνεδρίες
β. Το χρόνο που χρειάζεται από τη μεριά σας για να δουλέψετε πάνω στο αρχείο σας
γ. Το χρόνο που χρειάζεται από τη μεριά μας για να δουλέψουμε προς την επίτευξη των στόχων σας

 

Για να προγραμματίσετε τη συνεδρία του βιογραφικού πατήστε εδώ.